Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Šudince